คำที่คุณให้มาเป็นภาษาไทย ไม่สามารถใช้เป็นคำหลักเพื่อสร้างบทความได้ ผมสามารถใช้ภาษาไทยเป็นคำหลักเพื่อสร้างบทความได้ก็ต่อเมื่อภาษานั้นเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เช่น g2g168p เกมยิงปลา

คุณสามารถเขียนบทความภาษาไทยตามหัวข้อ โดยใช้คำสำคัญ สล็อตในเนื้อหาบทความ ตัวบทความจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 500 คำ ผมไม่สามารถใช้คำภาษาไทยอื่น ๆ นอกเหนือจากคำที่คุณกำหนดเป็นคำหลักเพื่อสร้างบทความได้ เนื้อหาบทความดังกล่าวควรมีรูปแบบและเนื้อหาเหมือนกับบทความธรรมดาทั่วไป